11 maja 2017

O nas

Koło Łowieckie

„Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW” w Lubaczowie

rok założenia 1947

Za datę powstania Stowarzyszenia Myśliwskiego  „CIETRZEW”  przyjmuje się dzień 3 listopada 1947 roku. W roku 1952 po reorganizacji przepisów łowieckich koło zawarło z Powiatową Radą Narodową w Lubaczowie umowę na dzierżawę trzech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 25 098 ha. Koło otrzymało nazwę „Koło nr 2”.

Rok 1959 był rokiem kolejnych zmian prawnych dotyczących łowiectwa, w roku tym zaczęła obowiązywać Ustawa „O hodowli i ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim”.  Koło chcąc dostosować swoją działalność do nowych przepisów w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wybrało Zarząd oraz podjęło uchwałę o zmianie nazwy koła na Stowarzyszenie Myśliwskie „CIETRZEW” w Lubaczowie.

W latach sześćdziesiątych koło powiększyło swoje tereny łowieckie o jeszcze jeden obwód łowiecki i łączna powierzchnia obwodów, aż do dnia 11 marca 1979 roku wynosiła 31 420 ha. W dniu tym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale koła na dwie części. Stowarzyszenie Myśliwskie „CIETRZEW” w ilości 17 członków miało gospodarować na  dwóch obwodach o łącznej powierzchni 11 900 ha, natomiast na pozostałych obwodach miało gospodarować koło „Łoś” zawiązane przez 15 pozostałych członków.

Stowarzyszenie Myśliwskie „CIETRZEW” w Lubaczowie przez cały okres swojej działalności ukierunkowane jest na prowadzenie jak najlepiej rozumianej gospodarki łowieckiej, prowadzimy introdukcję zajęcy, bażantów i kuropatw. Dbamy o nasz wizerunek na zewnątrz, kultywowanie etyki i tradycji łowieckiej oraz podnoszenie umiejętności strzeleckich wśród swoich członków. Współpracujemy ze szkołami, wspieramy działalność organizacji szkolnych i sportowych. Nasi członkowie pełnili i pełnią funkcje w organach i władzach PZŁ. Jesteśmy rozpoznawani i pozytywnie postrzegani przez mieszkańców naszych łowisk.

Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 12 606 ha leżących na terenie powiatu lubaczowskiego. Naszymi obwodami są: Obwód nr 67pk jest obwodem polnym, jego powierzchnia wynosi 7 852 ha – w tym 2 846 ha lasu, usytuowany jest na terenie gmin: Lubaczów, Cieszanów i Horyniec-Zdrój. Drugim obwodem jest obwód leśny nr 79 pk o powierzchni 4 754 ha –w tym 2 189 ha lasu, usytuowany jest terenie gmin: Lubaczów i Oleszyce.